ALOPECIA AREATA

Alopecia Areata; En autoimmun sjukdom

Denna sjukdom tros vara autoimmun, vilket innebär att ens eget immunförsvar angriper ens egna kroppsvävnader. Vid alopecia areata angrips hårsäckarna av det som kallas T-lumphocyter, vilket leder till avstannad hårväxt och att håret inleder en vilofas. När denna vilofas sedan avslutas, efter cirka tre månader, inleds ett håravfall. För att håret ska kunna återuppta sin tillväxt krävs att hårsäckarna inte längre utsätts för attack av T-lymphocyterna.

Till en början visar sig alopecia areata som en kal fläck med en storlek på omkring tre centimeter i diameter. Både kvinnor och män kan råka ut för denna sjukdom och den påträffas många gånger inledningsvis redan i barndomsåren. Ungefär en procent av befolkningen drabbas någon gång i livet av alopecia areata, visar en amerikansk studie. Majoriteten som drabbas återfår sitt hår, men i omkring en femtedel av fallen återkommer håravfallet, eller består permanent.

 

Det finns tre olika sorters alopecia;

·         Alopecia Areata – Håret på huvudet förtunnas fläckvis

·         Alopecia Totalis – Allt hår faller av från huvudet

·         Alopecia Universalis – Totalt håravfall från hela kroppen
 

Självframkallat Håravfall
 

Det finns både medvetna och omedvetna sätt att skada sitt hår. De vanligast förekommande syndromen som inträffar är traction alopecia och trichotillomania.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?