Tunnhårig

Tunnhårig; orsaker och behandlingar

Att sakna hår på huvudet beskrivs som tunnhårighet, eller kort och gott att vara tunnhårig. Omkring en fjärdedel av alla män råkar ut för någon grad av håravfall efter trettioårsåldern. När männen når sextioårsåldern kan ett håravfall noteras i cirka två tredjedelar av fallen.

Hur börjar tunnhårighet?

De första tecknen på tunnhårighet brukar vara att hårfästena vid pannan och vikarna däromkring börja flyttas allt högre upp. Håret vid vikarna brukar bli tunnare och förloras, vilket även kan ske uppe på huvudet samt runt om på alla möjliga ytor av huvudet. Att hårfästet börjar röra sig allt högre upp sker ofta från och med att män fyller 20 år ungefär, men kan dock börja så tidigt som under tonåren.

Vad orsakar håravfall?

Det som orsakar håravfallet är hormonet dihydrotestosteron (DHT), vilket påverkar funktioner som rör sexualitet, samt hårmängd på huvud och kropp. Även prostatans funktion påverkas av hormonet DHT. I kroppen omvandlas testosteron till DHT i en process som ännu inte fullt utretts inom forskning. DHT påverkar hårsäckarna och får dessa att krympa och förtvina över tid, vilket leder till att de hårstrån som finns i hårsäckarna förtunnas, förkortas och övergår till att bli tunna och färglösa hårstrån som i slutändan helt slutar växa.

Genetik och livsstilsfaktorer

Anledningarna till tunnhårighet är många, men den tydligast avgörande faktorn är genetiken. Den som har en familjehistoria av tunnhårighet bland männen riskerar i större utsträckning att drabbas själv. Det finns dock undantag även där, och vissa slipper tunnhårighet helt. På samma sätt finns det undantag för den som har en släkt utan tunnhårighet, då även personer med goda genetiska förutsättningar kan drabbas.

Det finns ett flertal andra faktorer som kan vara avgörande för huruvida man blir tunnhårig, till exempel en stressfull livsstil, sjukdomar och andra livsstilsfaktorer. Det är vanligt att stora stressfyllda händelser ger upphov till håravfall, såsom förlossning, allvarliga operationer, tung stress eller förgiftning.

Det finns en skala där olika grader av håravfall kan mätas, vilken kallas för Norwood-skalan.

 

Kvinnors tunnhårighet

Det är vanligare med tunnhårighet hos män, men det förekommer ändå någorlunda frekvent även hos kvinnor. Att som kvinna uppleva håravfall kan innebära en större utmaning rent socialt, eftersom det är ovanligare och inte lika accepterat av omgivningen.

Varför tappar kvinnor hår?

Håravfall hos kvinnor kan bero på till exempel:

·         Näringsfattig kost

·         Problem med hårbotten

·         Hormonell obalans

·         Hög stress

·         Depression

Utöver detta inträffar det att kvinnor tappar hår i samband med graviditeten eller till följd av klimakteriet.

När kvinnor genomgår tunnhårighet sker håravfallet oftast fördelat över hela hårbotten, vilket skiljer sig från männen som generellt tappar håret högst upp på hjässan eller omkring vikarna.

Vid tillfälle då du upplever att ditt hår fallit av mer än vanligt är det klokt att kontakta en läkare. Ett skäl till att håret kan tunnas ut är vid sjukdomen alopecia areata, vilken innebär att håret blir angripet av de vita blodcellerna, vilket leder till hårförtunning.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?