FUE Metoden

Hårtransplantationer via FUE-metoden

FUE står för Follicle Unit Extraction och är en vanlig metod för hårtransplantation som används på kliniker runt om i hela världen. Vissa menar att det är en typ av hårtransplantation som inte innefattar kirurgi, medan andra hävdar att det är ett seriöst kirurgiskt ingrepp.

De hårtransplantationer som utförs nu för tiden innebär inte någon riskfylld operation eller liknande och samtliga ingrepp görs med hjälp av lokalbedövning. Det är väldigt osannolikt att infektioner skulle drabba den som genomgår en hårtransplantation, utöver till exempel allergiska reaktioner mot de bedövningsmedel som används. Detta är dock inte heller en stor risk och om det sker kan det utan svårigheter behandlas med hjälp av antibiotika.

 

Hur utförs en hårtransplantation med FUE metoden?

En FUE-behandling görs genom att hårsäcksgrupper plockas ut enskilt, vilket skiljer sig från en så kallas strip-behandling där huden i nacken behöver snittas upp för att hårsäcksgrupperna ska kunna frigöras. En annan avgörande skillnad mellan dessa metoder är att håret på hela huvudet behöver rakas bort vid en FUE-behandling, för att göra det möjligt att nå donatorhårsäckarna, medan endast en mindre yta behöver rakas vid en strip-behandling.

Låt oss ringa dig?

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?