DHI-Tekniken

Vad innebär DHI-tekniken?

Direct Hair Transplant, eller DHI-tekniken, är en variant av FUE-metoden. Denna teknik är snarlik FUE-metoden, med skillnaden att implantatet kan transplanteras utan att man behöver göra hål i hårbotten innan. Med DHI-tekniken används istället en särskild ihålig nål som möjliggör att de implantat som ska flyttas, så kallade grafts, kan göra det direkt till en ny plats i hårbotten. Denna metod har både fördelar och nackdelar gentemot en standard FUE-metod.

 

Några fördelar med DHI-tekniken

  • Implantaten har bättre hållbarhet
  • Det blöder mindre under transplantationen
  • Implantaten kan sitta tätare
  • De kan transplanteras utan att man behöver raka huvudet

 

Några nackdelar med DHI-tekniken

  • Svårare metod som kräver mer läkarkompetens och särskild utrustning.
  • Kostar mer då det är en mer avancerad transplantation.
  • Mer tidskrävande, vanligtvis kan omkring 2500 transplantat förflyttas på en dag

Låt oss ringa dig?

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?