TELOGEN EFFLUVIUM

Vad är de vanligaste orsakerna för Telogen Effluvium?

Det kan hända att en intensivt chockerande upplevelse, eller en stressfylld situation, leder till hårförlust. Detta kallas för telogen effluvium. När en särskilt påfrestande händelse inträffar, eller höga stressnivåer upplevs kan hårstråna avstanna i sin tillväxt för att istället inleda en vilofas. Denna vilofas kan vara cirka tre månader och innebära att mycket av håret tappas. Många gånger har den som drabbats hunnit återhämta sig från den inledande chocken när håravfallet inleds. Ofta kan detta hår komma tillbaka igen, men det händer att hårväxten uteblir tills den påverkande händelsen har klarats upp ordentligt. Det är vanligare att telogen effluvium drabbar kvinnor, och de bakomliggande anledningarna är många gånger relaterade till särskilt stressfulla ögonblick i kvinnors liv, som vid barnafödande till exempel.

Dessa faktorer kan orsaka Telogen Effluvium:

 

·         Hormonförändringar

·         Infekterad hårbotten

·         Svår psykisk stress

·         Genomförd operation

·         Kroniska sjukdomar

·         Olika typer av medicinering

Hormonförändringar:

Hormonförändringar kan uppstå av ett antal olika skäl. Några av dessa kan leda till håravfall.

Infektioner i hårbottnen:

Ringorm är ett exempel på en infektion som kan mynna ut i ett håravfall. Vanligtvis återfås håret när behandling av infektionen slutförts.

Svår psykisk stress:

Vid traumatiserande upplevelser som olyckor, dödsfall, upplevelser av våld eller andra psykiskt påfrestande upplevelser, kan en person drabbas av telogen effluvium. Det försätter hårsäckarna i viloläge och ett håravfall brukar påbörjas ungefär tre månader efter den utlösande händelsen. I de flesta fall återfås håret när stressen avtagit och händelsen bearbetats.

Håravfall efter barnafödsel:

Många kvinnor får tunnare hår omkring tre månader efter en förlossning. Detta beror på den plötsliga hormonförändringen som sker i kroppen efter att ett barn har fötts.

Statistiskt tycks det vara ungefär 20-45 procent av alla kvinnor som lider av håravfall efter att ha genomgått en förlossning. Som tur är brukar håret dock återhämta sig och växa tillbaka inom ett år efter att barnet är fött.

Det är vanligt att kvinnor känner att håret har bättre styrka och friskhet under graviditetsperioder. Det beror på att östrogen- och progesteronnivåerna är förhöjda vilket bibehåller håret i en tillväxtfas. Efter förlossningen går hormonnivåerna ner igen, vilket leder till att hårstråna istället inleder en viloperiod och sedan börjar falla efter omkring tre månader.

P-piller och håravfall:

Kvinnor som konsumerar p-piller genomgår en hormonförändring i kroppen, vilken kan ha inverkan på tillväxten av hår. Det händer att det manliga könshormonet i p-pillren är orsaken till håravfall hos kvinnor. När detta sker är det likt det som kallas androgenetic alopecia. Genom att avbryta en p-pillercykel kan det hända att kroppen genomgår en liknande process som vid barnafödsel; hormonförändringen kan leda till håravfall.

Sköldkörtelfunktion och håravfall:

När en patient uppsökt läkare för sitt håravfall, brukar denne vanligen undersöka patientens sköldkörtel för att se om den fungerar som den ska. Det finns två potentiella bekymmer som kan uppstå med sköldkörteln:

·         Hypothyroidism – sköldkörteln producerar för lite thyroxin

·         Hyperthyroidism – sköldkörteln producerar för mycket thyroxin

Båda dessa tillstånd kan leda till håravfall hos den som är drabbad. Hur hårt en patient drabbas varierar, men vanligtvis återupptas hårväxten om problemet behandlas. Om du har skäl att misstänka att du drabbats av problem med sköldkörteln bör du omedelbart uppsöka läkarvård!

Kronisk sjukdom eller operation:

Att genomgå en allvarlig operation innebär en chock för kroppen, vilket kan leda till håravfall. Till exempel vid hudtransplantationer är håravfall en väldigt vanlig följdeffekt. Håret som fallit av brukar sedan kunna växa tillbaka genom de nya hudceller som transplanterats.

Hos patienter som genomgått cancerbehandling kan hårets celler sluta dela upp sig. När detta sker förtunnas hårstråna och växer inte ordentligt utan att brytas av. Det sker ett par veckor efter genomförd behandling, men därefter kan håret påbörja sin återväxt vid avslutad behandling.

Brist på protein, strikt kosthållning och viktminskning:

Den som genomgår en strikt diet, till exempel med väldigt lite kalorier, eller har en väldigt återhållsam kost, kan drabbas av brist på protein. I ett försök att spara protein kan kroppen då försätta hårstråna i viloläge. Ett par månader efter detta tappar den drabbade en hel del hår. Detta kan förhindras genom att se till att få sig tillräckligt med protein kontinuerligt.

Medicinering:

En del mediciner kan leda till håravfall under begränsade tidsperioder. Detta kan exempelvis gälla: mediciner mot hjärtproblem, antidepressiva medel, blodtrycks- och blodförtunnande medel. Även alltför höga mängder A-vitaminer kan leda till håravfall.

Nedanstående lista innehåller mediciner som visat sig kunna påverka hårväxten negativt:

 

·         Alloppurinol (medicin mot gikt)

·         Heparin (blodförtunnande medel)

·         Coumarin (blodförtunnande medel)

·         Clofibrate (kolesterolsänkande)

·         Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

 

Dessa är några läkemedel som enligt rapporter visat sig ha en påverkan när det gäller håravfall. Om du använder receptbelagda läkemedel och anar att dessa kan ligga bakom håravfall hos dig, är det rekommenderat att du rådgör om detta med en läkare.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?