PRP BEHANDLING

PRP BEHANDLING?

PRP står för Platelet Rich Plasma, vilket även kallas trombocytrik plasma. En PRP-behandling är en blodkomponentbehandling där blodplättar från patientens eget blod injiceras in i den egna hårbottnen. Blodplättarna bidrar till att frambringa stamceller till det område där de injicerats. Denna process kan bidra till att påbörja återväxten av hårväxt. Vanligtvis beror håravfall, hos män såväl som hos kvinnor, av något som kallas androgen alopeci. Detta är ett genetiskt tillstånd som påverkar hårsäckarna och kan leda till håravfall. Den bakomliggande orsaken till androgen alopeci är en androgen substans som kallas dihydrotestosteron (DHT). Inuti hårsäckarna sitter receptorer för androgen, vilket är ett manligt könshormon. När receptorerna i hårsäckarna reagerar på DHT sker ett par saker: hårtillväxten blir kortare och särsäcken förminskas. Detta resulterar i att håret förtunnas och blir kortare.

 

VEM BEHÖVER PRP-BEHANDLING?

Det är vanligt att män börjar tappa sitt hår omkring 30-årsåldern, men i vissa fall kan håravfall påbörjas redan hos yngre män. Man brukar upptäcka att håret blir allt tunnare med åren och att man till slut börjar se hårbotten på allt fler områden. Vanligt är också att hårfästet rör sig sakta uppåt över tid och att tinningarna blir framträdande allt längre upp längs huvudets sidor.

 

För kvinnor som har androgen alopecia är håravfallet inte lika tydligt. Det är inte så vanligt att kvinnor upplever ett totalt håravfall på samma sätt som män kan göra. Någonstans strax över 20 procent av alla 50-åriga kvinnor förväntas ha kvinnlig androgen alopeci i någon utsträckning.

PRP-behandling kan minska förlusten av hår och bidra till att återställa håret om det fortfarande finns hårsäckar kvar att ta ifrån. Just därför är PRP-behandlingen som mest effektiv under begynnande håravfall, hos de kvinnor eller unga män som noterat att håret börjat förtunnas.

Sjukdomen alopecia areata innebär att det egna immunsystemet utsätter hårsäckarna för angrepp, vilket kan leda till sporadiskt håravfall. Patienter med alopecia areata har kunnat behandlas med goda resultat med hjälp av PRP-behandlingar.

I de fall där håravfall sker i samband med cancerbehandlingar som strål- eller cellgiftsbehandling, är PRP inte en rekommenderad metod, då det inte förmodas ha någon hjälpande effekt.

 

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

En PRP-behandling inleds med att man samlar in en mindre mängd av patientens blod, något enstaka provrör brukar vara tillräckligt. Därefter centrifugeras blodet, vilket leder till att blodplättarna blir koncentrerade. Sedan för man in blodplasman med blodplättarna i hårbottnen via ett antal mindre injektioner. Detta väcker de hårsäckar som inte är aktiva och håret stimuleras till att börja växa. Mindre bieffekter som en pirrande känsla i hårbotten ett par timmar efter behandling, samt en lättare uppsvällning under några dagar, kan uppstå. Patienten löper dock ingen risk för överkänslighet mot blodplättarna eftersom de har sitt ursprung i det egna blodet.

När en inledande behandling är genomförd brukar håravfallet reduceras redan efter ett par veckor. När det har gått en månad är det dags för ytterligare en behandling. PRP-terapi brukar inom tre till sex månader ge patienten en märkbar effekt av tjockare hår, med ökad tillväxt. När den andra behandlingen är slutförd bokas patienten in för ett uppföljande möte ett halvår senare.

 

ÄR PRP-BEHANDLING LÄMPLIGT FÖR ALLA?

För personer som diagnostiserats med trombocytopeni, cancer eller kroniska leversjukdomar är det inte lämpligt att genomgå en PRP-behandling. Detsamma gäller personer som genomgår blodförtunnande behandlingar.

Personer som har nedsatt blodcirkulation, eller nedsatt trombocytfunktion, kan vara dåligt lämpade för att genomgå PRP-behandling. Detta kan till exempel gälla rökare eller personer som konsumerar stora mängder alkohol.

Det är inte heller bra att genomgå PRP-behandling samtidigt som anti-inflammatoriska läkemedel konsumeras. Detta eftersom dessa hindrar trombocytaktiviteten i kroppen. Om sådana läkemedel tas bör den behandlingen vara avslutad åtminstone tre till fyra dagar före en PRP-behandling. Efter behandlingen bör en vecka gå innan medicineringen återupptas.

Låt oss ringa dig?

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?