ANDROGENETIC ALOPECIA

Androgenic Alopecia

Denna typ av håravfall kallas i vardagligt tal för alopecia. Begreppet androgenetic bygger på orden androgener, vilket innebär hormoner, och genetics, alltså genetik och ärftlighet. För män som drabbas innebär det att hårväxten i panna och på huvudets ovansida avtar, och för kvinnor brukar det innebära förlust av hår jämnt fördelat över hela huvudet.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?